kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Szkolenia bhp w ramach obsługi firm

Szkolenia bhp są jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy. Pracodawca zatrudniając pracownika, bez względu na formę zatrudnienia i stanowisko pracy, zobowiązany jest do zapewnienia mu bezpiecznej pracy. Jednym z elementów bezpieczeństwa pracy jest szkolenie wstępne bhp. Szkolenie wstępne bhp obejmuje:

Szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny bhp może być prowadzony przez Inspektora BHP lub pracodawcę pełniącego zadania służby bhp w firmie. Szkolenia wstępne ogólne prowadzone są w ramach obsługi bhp firm przez specjalistę bhp.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy prowadzony przez przełożonego lub pracodawcę, uprawnionych do jego prowadzenia na podstawie szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących innymi pracownikami.

Szczegóły szkoleń i programy ramowe zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).