kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Szkolenia okresowe BHP

Specjaliści BHP Inka prowadzą dla Państwa szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
szkolenia wstępne BHP, zorganizowanie których jest obowiązkiem pracodawcy i dotyczą każdego nowo zatrudnionego pracownika.

- szkolenia okresowe BHP dla osób zatrudnionych, które były przeszkolone w ramach szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego.
Jak często należy przeprowadzać
okresowe szkolenia BHP ? Wszystko zależy od stanowiska pracy.
W okresie do roku od wstępnego
szkolenia BHP szkolenie okresowe powinni przejść po raz pierwszy:

-        pracownicy administracyjno-biurowi,

-        pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze,

-        pracownicy inżynieryjno-techniczni.

 W okresowym szkoleniu BHP, w ciągu pół roku od przyjęcia do pracy, powinni uczestniczyć pracodawcy oraz kadra kierownicza.

      Szkolenia tego typu, jak wskazuje nazwa, należy przeprowadzać okresowo. Oznacza to regularność. Każda z grup stanowisk ma odgórnie wyznaczony okres, co jaki powinna uczestniczyć w tego typu szkoleniu i tak:

- pracownicy na stanowiskach robotniczych – co najmniej raz na 3 lata lub nawet co rok, jeśli ich praca należy do szczególnie niebezpiecznych,

- pracownicy administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat,

pracownicy inżynieryjno-techniczni nie rzadziej niż raz na 5 lat,

-  pracodawcy i kierownicy nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenia te, w zależności od grupy zawodowej, przeprowadza się w formie: instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

    Podstawowym obszarem naszych działań jest województwo śląskie. Współpracujemy na stałe z wieloma firmami z miast takich jak: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Sosnowiec, Czeladź, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Mikołów i innych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych. W ramach stałej obsługi bhp zapewniamy możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych, również w formie samokształcenia kierowanego, polegającego na nauce własnej uczestnika w oparciu o przekazane przez nas materiały szkoleniowe.

W ciągu roku po szkoleniu wstępnym ogólnym bhp, pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno – techniczni oraz pracownicy administracyjno – biurowi zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego bhp. Kadra kierownicza oraz pracodawcy szkolenie okresowe odbywają do pół roku od rozpoczęcia pracy. Szkolenia pracowników inżynieryjno – technicznych przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów oraz organizatorów produkcji.